Iäkkäiden kuolemaan johtaneista tapaturmista suurin osa on kaatumisia. Kaatuminen on yllättävä ja kontrolloimaton tapahtuma, joka aiheuttaa sairaalajakson pitenemisen ja merkittävää lisähaittaa yksilölle.

Kaatumistapaturmia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun potilaan riski kaatua tiedostetaan. Sairaalassa ensimmäinen arvio potilaan riskistä kaatua tehdään ensiavussa 2-4 tunnin sisällä sisäänkirjauksesta. Kaikki potilaat identifioidaan kaatumisriskin osalta, ja tämän jälkeen heihin kohdistetaan tietyt toimintamallit.

Fall Risk Assessment -kartoitus sisältää seuraavat kysymykset

Is the patient sedated/intubated/paralyzed??
Does the patient have
– History of falls within the past six months?
– Cognitive/Perceptual impairment e.g. delirium, dementia, amnestic disorders?
– Mobility Impairment e.g. gait problems, transfer from bed to chair, wheelchair bound?
– Visual or hearing impairment?
– Age above of 60 years with two or more high risk for fall medications?
– Side affects from two or more high falls risk medications that can result in a fall?
– Sensory limb impairment e.g. post peripheral block anaesthesia, disease process?

Asiakas luokitellaan High Falls Risk -potilaaksi, mikäli yksikin ylläoleva kriteeri täyttyy. Arviota tehdään aina osastosiirtojen yhteydessä, voinnin muuttuessa ja tietyin väliajoin, kuten vuoron vaihtuessa. Kun riski kaatua on tiedostettu, pystytään mahdollista kaatumista välttämään ennakoinnin avulla.

Fall Prevention varotoimenpiteet implementoidaan kaikille potilaille. High Falls Risk precautions kattaa myös Standard Falls Risk -varotoimenpiteet. Käytännössä varotoimenpiteet tarkoittavat sitä, että mobilisoidun potilaan omaisia informoidaan siitä, että potilas ei saa liikkua yksin, potilaalla tulee olla luistonestävät tossut, kaiken tulee olla potilaan lähettyvillä ja sängynlaidat aina ylhäällä. Huoneen tulee olla myös hyvin valaistu ja esteetön.

Akuutit sydänpotilaat ovat automaattisesti in a High Fall Risk, vaikka he pysyvätkin vuoteessa. Ja mikäli potilas on bedbound, täysin liikuntakyvytön, täyttää hän tietenkin High Falls Risk -kriteerit. Oikeutus sitteriin tulee High Falls Risk -statuksen myötä.

Tiimityö näkyy kaatumisten ehkäisyohjelmassa siinä, että jos potilaalla on ikää yli 60 vuotta, käytössä kaksi tai useampi riskilääke ja puolen vuoden aikana on tapahtunut kaatuminen, konsultoidaan farmaseuttia rutiininomaisesti vuorokauden sisällä. Mikäli potilas on kaatunut puolen vuoden aikana, hänellä on jokin neurologinen ongelma ja ikää yli 60 vuotta, konsultoidaan taas toimintaterapeuttia kahden vuorokauden sisällä. Fall Prevention Program koskettaa jokaista potilasta, vaikkei perussyy sairaalassa ololle olisikaan kaatuminen tai trauma.

Suomessakin ikääntyneiden hoitotyössä on käytössä erilaisia työkaluja kamppailuun kaatumisia vastaan. Mutta kuinka sairaalatasolla kaatumisriskin arviointi tapahtuu? Täällä Saudien sairaalassa kaatumisen ehkäisy on arkipäivää tietyn toimintamallin vuoksi.

Tutkimusta tehdään Suomessa kaatumisten ja ulkona liikkumisen pelosta. Myös erilaisia toimintamalleja on kehitetty, esimerkiksi IKINÄ-malli. Suomessakin ennaltaehkäisykeinot ovat käytössä ja riski kaatua tiedostetaan, mutta onko meillä kaikissa sairaaloissa käytössä tiettyjä kriteerejä kaatumisriskin arvioinnin suhteen, toimintamalleja kaatumisalttiiden potilaiden varalta, mustaa valkoisella, kirjattuna? Safe practice. Potilaiden tunnistaminen ja toimintamallien käyttö on sekä potilaan että hoitajan turva. Jos potilas kaatuu kaikesta huolimatta, on kaikki mahdollinen sen estämiseksi kuitenkin tehty.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.